در نظر عمومو مردم ژیمناستیک قد را کوتاه نگه می دارد و این اولین سوالی هست که از یک مربی میپرسند،ولی در اصل ژیمناستیک باعث کوتاهی قد نمی شود که برعکس باعث ترشح هورمون رشد شده و تاثیر مثبتی بر رشد کودک می گذارد.

برای کوتاه شدن قد باید تاثیری منفی بر روی صفحات استخوانی کودک وارد شود تا این صفحات از بین رفته و رشد طولی متوقف شود.برای ایجاد یک همچنین تاثیری باید ۷ روز هفته به مدت ۸ ساعت و به طول یک سال تمرینات فشرده به کودک اعمال شود که با توجه به سیستم های تمرینی این موضوع غیر ممکن هست.

اما علت اصلی این که اکثر ژیمناستیک کاران کوتاه قد می باشند موضوع دیگری که با علم بیومکانیک ارتباط دارد.در علم فیزیک این موضوع مطرح هست که هر چه شعاع کمتر سرعت بیشتر.ترکیب این واقعیت علمی در بیومکانیک برابر است با انتخاب افراد کوتاه قد برای تیم ژیمناستیک(تاکید می کنم انتخاب برای تیم ).به همین علت عموم مردم ژیمناستیک کاران را کوتاه قد دیده و بدون اطلاع از اصل موضوع به همچنین باور اشتباهی میرسند.

خصوصیات انتخابی یک کودک در تست دیداری استعداد یابی بدین شرح است:

۱- قد کوتاه

۲- اندام ظریف،باسن کم عرض

۳-اندامی که رفته رفته به سوی پاشنه باریکتر می شود

۴-انحرافی در پاها وجود نداشته باشد

۵-کودکان پر جنب و جوش و شاداب

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ | 9:33 | نویسنده : ا. موسالو |